23-5-20 laatste nieuws ……..

Inmiddels zijn we sinds 18 mei bezig met het geven van zeillessen aan kinderen via het Na-School-Zeilen. In deze Corona periode hebben we daarvoor een protocol moeten ontwikkelen en door de gemeente laten goedkeuren.

Nu de “Corona-regels” wat verruimd zijn gaan er vanuit dat de zomer-zeil-weken door mogen gaan. We hebben, nu Sail is afgelast, het programma aangepast zoals u dat van ons gewend bent. Er zijn dus zeilweken in week 1, 2 en 5 en 6 van de zomervakantie. Kijk voor meer informatie op de jeugd-pagina of ga direct naar https://nautiek.com/aanvragen/aanvragen-lessen-jeugd/

28-4-20 nieuws ……..

Covid-19 zet de wereld op zijn kop. We hopen dat het u en de uwen goed gaat. Voor ons is het momenteel onzeker hoe we dit jaar onze nautische activiteiten kunnen organiseren. We maken een veilig protocol, dat door de gemeente moet worden goedgekeurd. We wachten nog op deze richtlijnen. Daarnaast gaan we uit van de aanbevelingen van HISWA en CWO.

Zeilschool: wij gaan er vanuit dat onze Zomer-Zeil-Weken in de zomervakantie vooralsnog gewoon kunnen doorgaan. We denken ook na over verschillende scenario’s zoals hele of halve dagen, groepsgrootte etc. U kunt via het inschrijvingsformulier uw wensen kenbaar maken.

Wat nu kan voor kinderen en volwassenen: wij kunnen individueel, in tweetallen of in gezinsverband lesgeven op afstand. De instructeur begeleidt vanuit een volgboot. Bel of mail ons met je vraag.

Wij verhuren boten en supboards.

Onze haven aan de Stuurmankade is gewoon open, er zijn nog een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Houdt deze pagina in de gaten voor het laatste nieuws.